Huu Nghi Hotel


DC: Số 60A Điện Biên Phủ ,Q Hồng Bàng, Tp Hải Phòng, Việt Nam.


DT: (0225) 3823244 - 3821361 * 84 917254338. Fax: (0225) 3823245 ; Email:Smm@huunghihotel.vn